Privacy verklaring

Privacyverklaring Gentrepreneur cvba so Anthony Holt V30 – versie 20 januari 2020

Gegevens Gentrepreneur cvba so Anthony Holt V30:
Deze privacyverklaring is opgesteld door Gentrepreneur cvba so Anthony Holt V30. Later in deze verklaring te noemen ‘AnthonyHolt’, onder leiding van Hannes Deconinck. Tevens de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG, gevestigd te Hoogpoort 15, 9000 Gent. Deze onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0633.692.189.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen:
De volgende persoonsgegevens, die via het contactformulier op de website worden verkregen, worden opgeslagen. Namelijk voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Naam, e-mailadres worden tevens opgeslagen wanneer deze worden ingevuld bij het verzoek om ingeschreven te worden voor de periodieke nieuwsbrief. Mailchimp zorgt voor de verwerking en verzending van de nieuwsbrieven.

Cookies en analytics:
Wanneer je de website bezoekt wordt je bezoek anoniem bijgehouden door Google Analytics. Op deze manier kan de website geoptimaliseerd worden terwijl de privacy van de bezoeker gewaarborgd blijft. Bepaalde cookies worden geplaatst om jouw bezoek in het vervolg te vergemakkelijken. Denk aan het onthouden van de contactgegevens die je invult. Die voorkomen van de cookiemelding bij je volgende bezoek. Deze data kan worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics, rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk, rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics, geïntegreerde services ten behoefte van advertentiedoeleinden waardoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecoockies en ID’s.

Wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan:
De opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt om op een persoonlijke manier contact op te nemen met degene die het formulier heeft ingevuld.

Beveiligd verzenden van de persoonsgegevens:
De persoonsgegevens die via de website worden verzonden, worden beveiligd verstuurd via een SSL-verbinding. Dit zorgt ervoor dat de persoonsgegevens versleuteld worden verzonden en niet kunnen worden onderschept.

Opslag van persoonsgegevens:
De opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde server van Google en op de beveiligde server van Hostnet. Hiermee is een verwerkersovereenkomst (linken naar: bestand) is afgesloten.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens blijven tot zeven jaar na de invuldatum bewaard. Daarna zullen de persoonsgegevens permanent verwijderd worden.

Toegang tot de persoonsgegevens:
Gentrepreneur cvba so (ten behoeve van het verwerken van de financiële administratie en boekhouding), Mailchimp (ten behoeve van het versturen van de periodieke nieuwsbrief), Hostnett (ten behoeve van het opslaan van de gegevens) en Geregeld door Sjors (ten behoeve van het verwerken van administratie). Met al deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan die waarvoor AnthonyHolt toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of wissen:
Persoonsgegevens gegevens kunnen altijd worden ingezien, worden gewijzigd of volledig gewist. Neem hiervoor contact op met Hannes Deconinck van AnthonyHolt via info@anthonyholt.be. Een bewijs van de wijziging of verwijdering kan op aanvraag worden toegezonden.

Vragen of klachten:
Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt die betrekking hebben op deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met Hannes Deconinck van AnthonyHolt via info@anthonyholt.be. Indien je van mening bent dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie van deze privacyverklaring:
De privacy policy / privacyverklaring van AnthonyHolt is opgesteld op 1 mei 2018 en gepubliceerd op 20 januari 2020. Mocht de inhoud van deze privacyverklaring worden gewijzigd dan wordt hier de meest recente versie geplaatst.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Copyright Anthonyholt.be 2023 - 2024  |  info@anthonyholt.be  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden
Design & development by: Timeless Design