Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overeenkomsten, ook navolgende en/of mondelinge.
1.2 Elke bestelling van de klant houdt een impliciete aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud en zonder afwijking door zijn of haar eigen aankoopvoorwaarden hieraan afbreuk kunnen doen of artikelen aanpassen

ARTIKEL 2 - KARAKTERISTIEKEN
2.1. De klant dient bekend te zijn met de door ons geleverde diensten. De soorten diensten en de genre’s zijn zichtbaar op de website’s: www.anthonyholt.be en www.degoochelaar.be.
2.2. Alle gegevens, prijzen of aanbiedingen gelden slechts te titel van vrijblijvende inlichtingen en kunnen variëren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of prijsvermindering.
2.3. De verbintenissen aangegaan door onze partners en boekingsagenten zijn slechts geldig na ons akkoord.

ARTIKEL 3 -VERKOOPPRIJS
3.1. Onze offertes zijn dertig dagen geldig te rekenen vanaf de verzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf de 31e dag na verzending behoudt de verkoper het recht haar prijzen aan te passen in functie van de economische parameters geldend op dat moment, zonder het recht te openen tot schadevergoedingen of andere claims in hoofde van de koper.
3.2. Er kan een optie genomen worden op een datum voor het event. Echter worden opties alleen per mail aangeboden. Deze optie duurt maximaal 14dagen. Eerder kan deze optie door ons geannuleerd worden per mail.
3.3. Onze diensten worden aangeboden aan de vooropgestelde prijzen. Kortingen op prijzen kunnen toegestaan worden volgens specifieke voorwaarden, vooraf overeengekomen.
In geen geval opent een betaling sneller dan vervaldag automatisch het recht
tot kortingen, tenzij uitdrukkelijk vooraf overeengekomen. Alle facturen zijn betaalbaar netto, zonder korting, op vervaldag.
3.4. Optredens kunnen verlengd worden aan de prijzen die vooraf per mail gecommuniceerd zijn. Hierdoor kan een factuur dus afwijken van de originele offerte.

ARTIKEL 4 - BETALINGEN
4.1. Onze goederen en diensten zijn contant betaalbaar zonder kortingen op de prestatiedagen.
4.2. Wij reserveren ons het recht voorschot te vragen op moment van de aanvraag.
4.3. Op vraag

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Copyright Anthonyholt.be 2023 - 2024  |  info@anthonyholt.be  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden
Design & development by: Timeless Design